top of page
ש.מ.שירותים א.שאיבות

ציוד שאיבה

 

  • משאבת יניקה "6 ,"12 לספיקות גבוהות

  • משאבות "6 מסוג  wellpoint כולל סיכות יניקה לכל כמות נדרשת

  • משאבות טבולות "3,"4,"6

 

 

 

ציוד דיפון E&S / krings 

 

  • ציוד דיפון לעומק עד 5.5  מ' לתעלה רצופה  באורך 24  מ"א

  • קירות דיפון לעומק 2,5- 4 מ' לתעלה רצופה עד 100 מ"א

 

 

 

 

גנרטורים

לחברתנו ציוד להפקת חשמל לצרכים שונים המאפשרים לנו לבצע עבודות גם באזורים המנותקים מאספקת חשמל מח"חי.

bottom of page