שאיבת מים

השכרת דיפונים

עבודות קונסטרוקציה מיוחדות

גידור

שאיבת מי תהום, קידוחי בארות,שאיבת מים כלואים, שאיבת בוצה, מעקפי ביובים, שאיבה בספיקות גבוהות, בניית גדרות, שאיבת מים, שאיבה, דיפונים,קידוח בארות,שירות ביובית, קווי ביוב, מאגרי מים,